Αντώνης Βαφείδης

Πολυτεχνείο Κρήτης

Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής

Τηλ.: (+30)2821037643, fax.: (+30)2821006901

email: vafidis@mred.tuc.gr

Βιογραφικό: Vafidis_Antonis_CV.pdf