1.  Παγιαλάκης Μιχάλης
  2.  Μαθιουδάκης Μανόλης
  3.  Μαρκασιώτη Μπήλιω