Οι διατριβές που έχουν υλοποιηθεί περιλαμβάνουν διπλωματικές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές εργασίες.