Αντικείμενο και σημασία της εφαρμοσμένης γεωφυσικής, διάδοση ελαστικών κυμάτων σε μια διεύθυνση, κύματα χώρου και επιφανειακά κύματα, όργανα καταγραφής, μέθοδος της σεισμικής διάθλασης, μέθοδος της σεισμικής ανάκλασης, δυναμικές και στατικές διορθώσεις, μέθοδοι καθορισμού ταχυτήτων, σεισμική χωροθέτηση, συνθετικά σεισμογράμματα, εφαρμογές των σεισμικών μεθόδων στην μεταλλευτική έρευνα, τεχνικά έργα, υδρογεωλογία, περιβάλλον και αρχαιολογία.

Στο προπτυχιακό μάθημα Σεισμικές Μέθοδοι, εκτός από τις διαλέξεις (2 ώρες/εβδομάδα), δίνονται στους φοιτητές, με την χρήση πολυμέσων (PowerPoint), οκτώ (8) πρότυπες λυμένες ασκήσεις σε εβδομαδιαία βάση (1 ώρα). Επίσης, παραδίδονται οι παρακάτω Φροντιστηριακές Ασκήσεις:

  1. Σεισμική διάθλαση: Δομή δύο οριζόντιων στρωμάτων.
  2. Σεισμική διάθλαση – πολυστρωματικό μέσο.
  3. Σεισμική διάθλαση – κεκλιμένη διαχωριστική επιφάνεια.
  4. Πειραματική μέτρηση σεισμικής ταχύτητας σε υπαίθριο χώρο της Πολυτεχνειούπολης με την σεισμική διάθλαση (Ομάδες των 6-8 ατόμων x 1 ώρα η κάθε ομάδα).
  5. Σεισμικής ανάκλαση – Δημιουργία συνθετικού σεισμογράμματος.
  6. Σεισμική ανάκλαση – πολυστρωματικό μέσο.
  7. Στατική – ΝΜΟ διόρθωση, διατάξεις CMP, CMO, υπεδαφική κάλυψη.
  8. Υπολογισμός πλάτους προσπίπτοντος και ανακλώμενου κύματος, συχνότητα Nyquist.