Αντικείμενο και σημασία της εφαρμοσμένης γεωφυσικής, διάδοση ελαστικών κυμάτων σε μια διεύθυνση, κύματα χώρου και επιφανειακά κύματα, όργανα καταγραφής, μέθοδος της σεισμικής διάθλασης, μέθοδος της σεισμικής ανάκλασης, δυναμικές και στατικές διορθώσεις, μέθοδοι καθορισμού ταχυτήτων, σεισμική χωροθέτηση, συνθετικά σεισμογράμματα, εφαρμογές των σεισμικών μεθόδων στην μεταλλευτική έρευνα, τεχνικά έργα, υδρογεωλογία και περιβάλλον.

Στο προπτυχιακό μάθημα Σεισμικές Μέθοδοι, εκτός από τις διαλέξεις (2 ώρες/εβδομάδα), δίνονται στους φοιτητές, με την χρήση πολυμέσων (PowerPoint), οκτώ (8) πρότυπες ασκήσεις σε εβδομαδιαία βάση (1 ώρα). Επίσης, παραδίδονται οι παρακάτω Φροντιστηριακές Ασκήσεις:

  1. Σεισμική διάθλαση: Δομή δύο οριζόντιων στρωμάτων.
  2. Σεισμική διάθλαση – πολυστρωματικό μέσο.
  3. Σεισμική διάθλαση – κεκλιμένη διαχωριστική επιφάνεια.
  4. Πειραματική μέτρηση σεισμικής ταχύτητας σε υπαίθριο χώρο της Πολυτεχνειούπολης με την σεισμική διάθλαση (Ομάδες των 6-8 ατόμων x 1 ώρα η κάθε ομάδα).
  5. Σεισμική ανάκλαση – πολυστρωματικό μέσο.
  6. Σεισμική ανάκλαση – κεκλιμένη διαχωριστική επιφάνεια.
  7. Σεισμικής ανάκλαση – Δημιουργία συνθετικού σεισμογράμματος.
  8. Διατάξεις CMP,  ΝΜΟ διόρθωση, υπεδαφική κάλυψη.
  9. Σεισμική υπέρθεση