ΕΔΙΠ

Δρ Ανδρονικίδης Νικόλαος 
Τηλ.: (+30)2821037681, fax.: (+30)2821006901

email: nandron@mred.tuc.gr

Βιογραφικό: Andronikidis_Nikos_CV

 

Δρ Κρητικάκης Γεώργιος 
Τηλ.: (+30)2821037670, fax.: (+30)2821006901
email: gkritik@mred.tuc.gr

Βιογραφικό: Kritikakis_George_CV

 

Δρ Οικονόμου Νικόλαος 
Τηλ.: (+30)2821037677, fax.: (+30)2821006901

email: neconom@mred.tuc.gr
Βιογραφικό: Economou_Nikos_CV