Διπλωματικές

Ακριτίδης Μάριος-Στυλιανός, Συμβολή της σεισμικής τομογραφίας και της τεχνολογίας κατανεμημένων αισθητήρων σεισμικών κυμάτων (οπτικής ίνας) στην απεικόνιση του υπεδάφους για την παρακολούθηση κατολισθήσεων.

Κασούτσα Αναστασία, Επεξεργασία συνθετικών δεδομένων σεισμικής ανάκλασης για τη θαλάσσια περιοχή δυτικά των Παξών.

Καπακτσή Παρασκευή-Αλεξάνδρα, Επεξεργασία συνθετικών δεδομένων σεισμικής ανάκλασης για την περιοχή του Βόρειου Ιονίου πελάγους.

Κομπιτσάκη Μαρία, Βελτιστοποίηση του σεισμικού σήματος παρακολούθησης βραχοπτώσεων στο Θέρισο Χανίων.

Κόττας Ανέστης-Δημήτριος, Εφαρμογή της συνδυαστικής αντιστροφής δεδομένων σεισμικής διάθλασης και ηλεκτρικής τομογραφίας για τη μελέτη του φαινομένου της υφαλμύρωσης στα Φαλάσαρνα Χανίων.

Κριτσιώπης Ασημάκης,  Προσομοίωση δεδομένων σεισμικής ανάκλασης για τον σχεδιαμό διασκόπησης στο ορυχείο της Μαυροπηγής Κοζάνης.

Μαύρης Μάριος, Συμβολή της γεωηλεκτρικής τομογραφίας στην απεικόνιση σπηλαιώσεων.

Μπάκου Ευσταθία, Γεωφυσική διασκόπηση σε επιλεγμένες θέσεις του Εθνικού Δικτύου Επιταχυνσιογράφων στο Ν. Ηρακλείου.

Παπαδημητρίου Πέτρος, Απεικόνιση θαμμένων αρχαιοτήτων με γεωφυσικές μεθόδους υψηλής ευκρίνειας στην Ίτανο.

Παπαδόπουλος-Μενιδιάτης Χαράλαμπος, Προσομοίωση σεισμικών δεδομένων για την απεικόνιση γεωλογικών σχηματισμών σε υπόγειες σήραγγες.

Ρώσιος Ηρωδίων, Επεξεργασία εργαστηριακών δεδομένων γεωραντάρ με τη μέθοδο τρισδιάστατης χωροθέτησης.

Σπανάκης Ιωάννης, Αξιολόγηση γεωλογικών σχηματισμών με τη χρήση διαγραφιών από τις γεωτρήσεις PA-10, PB-13 και PB-14.

Τζούδας Κωνσταντίνος-Νικόλαος, Αξιολόγηση γεωλογικών σχηματισμών με αργιλικές προσμίξεις. Εφαρμογή σε διαγραφίες από τις γεωτρήσεις ΡΑ-10, ΡΒ-13 και ΡΒ-14.

Μεταπτυχιακές

Αγγέλη Μαγδαληνή, Συμβολή της σεισμικής ανάκλασης στην απεικόνιση σύνθετων γεωλογικών δομών στη Δυτική Ελλάδα.

Γεροδήμου Κωνσταντίνα-Ελένη, Χρήση της μεθόδου φασματικής ανάλυσης επαγόμενης πολικότητας σε περιβαλλοντικές εφαρμογές.

Κλουβιδάκης Εμμανουήλ, Συμβολή των συνθετικών δεδομένων σεισμικής ανάκλασης στον σχεδιασμό τρισδιάστατης σεισμικής διασκόπησης για την αναζήτηση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στη Βόρεια ελλάδα.

Πανδή Καλλιόπη, Συνδιαστική εφαρμογή σεισμικών μεθόδων και εργαστηριακών μετρήσεων για τον προσδιορισμό του μέτρου ελαστικότητας επιχώματος στο φράγμα Χαλαυριανού (Ηράκλειο Κρήτης).

Διδακτορικά

Μανατάκη Μερόπη, Ανάπτυξη τεχνικών επεξεργασίας δεδομένων γεωραντάρ για τη βελτίωση απεικόνισης δομών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.