Τα μαθήματα που διδάσκονται σε προπτυχιακό επίπεδο είναι:

  • Εφαρμοσμένη Γεωφυσική
  • Σεισμικές Μέθοδοι
  • Αξιολόγηση Σχηματισμών με Γεωφυσικές Μεθόδους
  • Ασκήσεις Υπαίθρου ΙV