Βασικές αρχές των μεθόδων γεωφυσικής διασκόπησης, βαρυτικές, μαγνητικές, ηλεκτρικές, ηλεκτρομαγνητικές και ραδιομετρικές μέθοδοι, περιγραφή οργάνων και τρόπου πραγματοποίησης μετρήσεων, εργαστηριακές ασκήσεις, εφαρμογές στην γεωθερμία, υδρογεωλογία περιβάλλον, μεταλλευτική έρευνα, αρχαιολογία και τεχνικά έργα.

Στο προπτυχιακό μάθημα της Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής, εκτός από τις διαλέξεις (3 ώρες/εβδομάδα), παρουσιάζονται σε ολιγομελείς (3-4 άτομα) ομάδες φοιτητών, οι ακόλουθες επτά (7) Εργαστηριακές Ασκήσεις σε εβδομαδιαία βάση (2 ώρες), σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής και στο Μηχανογραφικό κέντρο του Πολυτεχνείου Κρήτης.

  1. Επεξεργασία δεδομένων ηλεκτρικής βυθοσκόπησης
  2. Επεξεργασία βαρυτικών και μαγνητικών δεδομένων.
  3. Ηλεκτρομαγνητική μέθοδος Γωνίας – Κλίσης.
  4. Γεωραντάρ – Δημιουργία συνθετικών δεδομένων.
  5. Γεωραντάρ – Επεξεργασία σήματος σε πραγματικά δεδομένα.
  6. Ηλεκτρική χαρτογράφηση και βυθοσκόπηση.
  7. Μαγνητική χαρτογράφηση με το διαφορικό μαγνητόμετρο.