1. Μανουσέλης, Ευάγγελος, 1992, Ανάπτυξη μεθόδου σεισμικής τομογραφίας και δυνατές εφαρμογές της.
 2. Μοσχόβης, Ερμόλαος, 1994, Εφαρμογή της σεισμικής τομογραφίας σε εκμεταλλεύσεις κοιτασμάτων μαρμάρου.
 3. Ανδρουλάκης, Εμμανουήλ., 1994, Σεισμική τομογραφία ανάκλασης.
 4. Γκανιάτσος, Ιωάννης Α., 1995, Γεωηλεκτρική τομογραφία με τη διάταξη Wenner.
 5. Αβραμίδης, Χριστόδουλος Γ., 1996, Εφαρμογή σεισμικής τομογραφίας στην αξιολόγηση ογκομαρμάρων.
 6. Πατσά, Σοφία Α., 1997, Γεωηλεκτρική διασκόπηση στη περιοχή Μέσης Ν. Ρεθύμνου.
 7. Γουγογιάννης, Ιωάννης Κ., 1998, Γεωφυσική έρευνα στις πηγές του Αλμυρού ποταμού νομού Ηρακλείου.
 8. Οικονόμου, Νικόλαος Θ., 1998, Γεωφυσική έρευνα στον αρχαιολογικό χώρο της Ιτάνου, Λασιθίου.
 9. Γκιούρου, Ανθούλα Σ., 1998, Ανάπτυξη γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών με τη χρήση γεωφυσικών και δορυφορικών δεδομένων για την κατασκευή ενός ηλεκτρονικού αρχαιολογικού χάρτη της Αμοργού.
 10. Φρόνιμος, Παρασκευάς Κ., 1998, Έλεγχος θέσης οριζόντιας γεώτρησης με χρήση γεωφυσικών διαγραφιών Logging While Drilling
 11. Κευγάς, Βαγγέλης, 1999, Μέθοδοι ψηφιοποίησης και χαρτογράφησης, με χρήση δεδομένων από τον αρχαιολογικό χώρο της Ιτάνου Κρήτης
 12. Τασσόπουλος, Νίκος Λ., 1999, Γεωφυσική διασκόπηση με την μέθοδο της σεισμικής ανάκλασης για τον εντοπισμό του ρηχού υπόγειου ταμιευτήρα στο Μαντούδι Εύβοιας.
 13. Σηφακάκης, Ευάγγελος Π., 1999, Μελέτη του μνημείου του Οκταβιανού με τη χρήση του υπεδάφιου ραντάρ στον αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης.
 14. Πουλιούδης, Γιώργος, 1999, Γεωφυσική διασκόπηση στον αρχαιολογικό χώρο της Ιτάνου με την μέθοδο του υπεδάφειου ραντάρ.
 15. Ζήσης, Κωνσταντίνος Α., 2000, Γεωηλεκτρική διασκόπηση στην περιοχή Κισσάμου Ν. Χανίων.
 16. Κρητικάκης, Γιώργος Σ., 2000, Συμβολή των επιφανειακών κυμάτων Rayleigh στην εκτίμηση των μηχανικών ιδιοτήτων του υπεδάφους.
 17. Βογανάτσης, Δημήτριος, 2000, Σεισμική διασκόπηση στον αρχαιολογικό χώρο της Ιτάνου, Λασιθίου.
 18. Παπασχάλης, Γιώργος Ι., 2000, Ανάπτυξη δικτύου ψηφιακών σεισμογράφων ευρέως φάσματος στην Κρήτη.
 19. Σπανουδάκης, Νικόλαος, 2001, Συμβολή του υπεδάφειου ραντάρ στην ανίχνευση στόχων μικρών διαστάσεων.
 20. Hamdan, Hamdan, 2002, Γεωηλεκτρική διασκόπηση στη λεκάνη του ποταμού Κερίτη του Νομού Χανίων.
 21. Κουκαδάκη, Μαρία και Τζιμούρτος, Εμμανουήλ, 2002, Συμβολή του υπεδάφειου ραντάρ στη μελέτη της ρύπανσης των εδαφών και υπογείων νερών.
 22. Χορευτάκη Γεωργία, 2003, Γεωφυσική διασκόπηση με τη μέθοδο της ηλεκτρικής τομογραφίας και του υπεδάφειου ραντάρ στο λατομείο Ζωφόρων του Ν. Ηρακλείου.
 23. Μπραουδάκη, Καλλιόπη Γ., 2004, Σεισμικά ανάκλασης στο Ιόνιο.
 24. Μουγκοπέτρου Ευαγγελία-Μυρτώ, 2004, Γεωηλεκτρική διασκόπηση στο Τυμπάκι,  Ηρακλείου.
 25. Σοφιάκη, Ελευθερία, 2004, Ερμηνεία δεδομένων γεωραντάρ με μεθόδους ταξινόμησης (μετακινινούμενων μέσων τιμών και μέγιστης πιθανοφάνειας) :εφαρμογή σε περιβαλλοντικά προβλήματα στην περιοχή Porto Petroli.
 26. Μπούτζουκα, Ζαχαρούλα, 2004, Συμβολή των γεωγραφικών συστημάτων στην ερμηνεία γεωφυσικών δεδομένων από τον αρχαιολογικό χώρο της Ιτάνου.
 27. Παπακωνσταντίνου, Κωνσταντίνος Ι., 2004, Μελέτη των μηχανικών παραμέτρων του εδάφους με τη χρήση σεισμικών μεθόδων και εργαστηριακών μετρήσεων.
 28. Γιαλαμάς, Ευάγγελος, 2005, Συμβολή των γεωφυσικών μεθόδων σεισμικής διάθλασης και ηλεκτρικής τομογραφίας στην ολοκλήρωση της μελέτης κατασκευής της λιμνοδεξαμενής Κουντούρας Χανίων.
 29. Παπαβασιλείου, Αγγελική, 2004, Ανάπτυξη μεθόδων επεξεργασίας δεδομένων γεωραντάρ με την χρήση νευρωνικών δικτύων-εφαρμογές σε περιβαλλοντικά προβλήματα.
 30. Βαρδιδάκη, Ανδρονίκη, 2005, Σεισμική διασκόπηση για τον εντοπισμό καρστικών δομών στο οροπέδιο του Ομαλού Ν. Χανίων Κρήτης.
 31. Αρετάκης, Νικόλαος Ι., 2006, Αξιολόγηση υδρογεωτρήσεων με χρήση διαγραφιών.
 32. Παπακωνσταντίνου, Παναγιώτης, 2006, Γεωφυσική διασκόπηση με τη μέθοδο του γεωραντάρ για τον εντοπισμό καρστικών δομών στο οροπέδιο του Ομαλού Χανίων.
 33. Αλευράς, Νικόλαος Α., 2006, Γεωηλεκτρική διασκόπηση για τον προσδιορισμό καρστικών δομών στο οροπέδιο του Ομαλού.
 34. Αρχοντάκη, Δέσποινα, 2006, Γεωηλεκτρική διασκόπηση στο φράγμα τριών ποταμών Ρεθύμνου.
 35. Αντωνοπούλου, Κωνσταντούλα και Μποτωνάκης, Δημήτριος, 2006, Γεωφυσική διασκόπηση με τις μεθόδους της ηλεκτρικής τομογραφίας και του γεωραντάρ σε περιοχή ρυπασμένη απο χλωριομένους υδρογονάνθρακες.
 36. Μόσιαλος, Βασίλειος, 2006, Μικροσεισμική δραστηριότητα στην Κεντρική Κρήτη κατά την χρονική περίοδο Φεβρουαρίου-Αυγούστου 2001.
 37. Φέγγος, Γεώργιος και Κουβελάς, Μάριος, 2006, Χαρακτηρισμός βιογενούς ασβεστόλιθου περιοχής Αλφά Ρεθύμνου με επιτόπιες και εργαστηριακές μετρήσεις.
 38. Βλασταράς, Νικόλαος Π., 2006, Γεωφυσική έρευνα για τον εντοπισμό γεωθερμικού πεδίου στο Ακρωτήρι Χανίων.
 39. Παπαθανασίου, Χριστίνα, 2007, Γεωφυσική έρευνα με τη μέθοδο της σεισμικής τομογραφίας στο Μόχο Ηρακλείου.
 40. Καστρινάκης, Σταμάτης Σ., 2007, Σεισμική τομογραφία για την εκτίμηση της ταχύτητας διάδοσης διαμήκων και εγκάρσιων κυμάτων στην περιοχή Φαράγγι Αποκορώνου – Χανίων.
 41. Κικιρίκου, Αφροδίτη, 2007, Γεωφυσική διασκόπηση με τη μέθοδο του γεωραντάρ στα διυλιστήρια Ασπρόπυργου (ΕΛ.ΠΕ).
 42. Παπαγιάννη, Αγγελική Γ., 2007, Γεωφυσική διασκόπηση με τη μέθοδο της σεισμικής τομογραφίας για την δημιουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης στο Εθνικό Στάδιο Χανίων.
 43. Μούγιου, Βασιλική, 2007, Τρισδιάστατη ηλεκτρική τομογραφία στον αρχαιολογικό χώρο Απτέρας, Χανίων.
 44. Τσούσης, Νικόλαος Π., 2007, Σεισμική τομογραφία στο τμήμα Λυγαριά-Περιβόλι του οδικού άξονα Ε65.
 45. Καραμπίνος, Ευστράτιος, 2008, Γεωηλεκτρική διασκόπηση στα διυλιστήρια Ασπροπύργου (ΕΛ.ΠΕ).
 46. Παρασκευάς, Ευθύμιος, 2008, Απεικόνιση υπόγειων δεξαμενών με την μέθοδο γεωραντάρ.
 47. Σακούλα, Ευαγγελία, 2008, Γεωφυσική διασκόπηση στον χώρο στάθμευσης του κτιρίου της διοίκησης του πολυτεχνείου με τη μέθοδο του γεωραντάρ.
 48. Αργύρης, Κωνσταντίνος Ε., 2008, Γεωφυσική διασκόπηση στο τμήμα Λυγαριά-Περιβόλι του οδικού άξονα Ε65.
 49. Μελίδης, Χρυσοβαλάντης Κ., 2008, Γεωφυσική διασκόπηση στο λιγνιτωρυχείο Αμύνταιου.
 50. Μάρρας, Ηλίας Θ., 2008, Παρουσίαση και ερμηνεία γεωφυσικών δεδομένων γεωραντάρ με τη χρήση γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών : εφαρμογή στα ενετικά και βυζαντινά τείχη της πόλης των Χανίων.
 51. Κωσταρέλης, Κωνσταντίνος, 2008, Γεωηλεκτρική διασκόπηση στην περιοχή Στύλου Αποκορώνου Χανίων.
 52. Ιωαννίδης, Παναγιώτης, 2008, Απεικόνιση θαμμένων αρχαιοτήτων με γεωφυσικές μεθόδους υψηλής ευκρίνειας στην περιοχή της Ιτάνου Λασιθίου Κρήτης.
 53. Μενάγιας, Γεράσιμος Σ., 2009, Σεισμική διασκόπηση στο οικόπεδο του παλαιού εργοστασίου της ΑΒΕΑ Χανιά .
 54. Βλάσσης, Ιωάννης Θ., 2009, Γεωφυσική διασκόπηση στον αρχαιολογικό χώρο των Απτέρων.
 55. Μπίσα, Στεφανία Α., 2009, Γεωφυσική διασκόπηση με τη μέθοδο του γεωραντάρ στα υπεδάφεια τμήματα των Βυζαντινών Τειχών της πόλης των Χανίων.
 56. Σαξιώνη, Σέβη Σ., 2009, Απεικόνιση καρστικών δομών στο οροπέδιο του Ομαλού με τις μεθόδους σεισμικής τομογραφίας και ανάλυση επιφανειακών κυμάτων.
 57. Τσιρογιάννης, Παναγιώτης, 2009, Συμβολή της δισδιάστατης και τρισδιάστατης γεωηλεκτρικής τομογραφίας στον εντοπισμό εγκοίλων. Εφαρμογή στην περιοχή Αγ. Ιωάννη Χανίων.
 58. Τσιλιγιάννη, Σπυριδούλα, 2009, Επεξεργασία των δεδομένων του σεισμολογικού δικτύου Egelados για την μελέτη σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή της Δ. Κρήτης τον Ιανουάριο του 2006.
 59. Αποστολίδου, Τζωρτζίνα-Μέλπω, 2009, Λεπτομερής απεικόνιση βαθέων καρστικών δομών στο οροπέδιο του Ομαλού με τη μέθοδο ηλεκτρικής τομογραφίας.
 60. Παπαδόπουλος, Δευκαλίων, 2009, Συμβολή των γεωηλεκτρικών μεθόδων στη μελέτη του φαινομένου της υφαλμύρωσης στα Φαλάσαρνα Χανίων.
 61. Ττάνου, Καλλισθένη, 2010, Συνδυασμένη γεωφυσική έρευνα στον αρχαιολογικό χώρο της Λύττου Καστελίου Πεδιάδος.
 62. Σαγκιώτη, Κυριακή, 2010, Συμβολή της ηλεκτρικής και σεισμικής τομογραφίας στη μελέτη του φαινομένου της υφαλμύρωσης στα Φαλάσαρνα Χανίων.
 63. Βλαχοδημητρόπουλος, Αλέξιος και Παρασχούδης, Παναγιώτης, 2010, Σεισμική και ηλεκτρική τομογραφία στο όρος Κλόκοβα Αιτωλοακαρνανίας.
 64. Ιερωνυμάκης, Γεώργιος, 2010, Συμβολή μεθόδων σεισμικής διάθλασης και ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης στη μελέτη νεογενών σχηματισμών της ευρύτερης περιοχής Αρκαλοχωρίου, Ηρακλείου.
 65. Παπαζάχος, Γιάννης, 2010, Μελέτη της σεισμικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης με τη χρήση δεδομένων του σεισμολογικού δικτύου EGELADOS.
 66. Καραγιάννης, Χρίστος, 2010, Συμβολή της ηλεκτρικής και σεισμικής τομογραφίας στην δημιουργία προκαταρκτικού τρισδιάστατου γεωλογικού μοντέλου στην περιοχή Στύλου, Ν. Χανίων.
 67. Παπαλουκάς, Νικόλαος Κ., 2010, Χαρακτηρισμός εδάφους (ευρωκώδικας 8) με τις μεθόδους σεισμικής τομογραφίας και ανάλυσης επιφανειακών κυμάτων. Εφαρμογή στην περιοχή του Ακρωτηρίου (νέο κατάστημα Χαλκιαδάκη) και στην Πολυτεχνειούπολη.
 68. Σκούρας, Γεώργιος Κ., 2010, Συμβολή της σεισμικής και ηλεκτρικής τομογραφίας στον σχεδιασμό λιμνοδεξαμενής στο οροπέδιο του Ομαλού Χανίων.
 69. Κουλουμά, Νέδη, 2010, Γεωφυσική διασκόπηση στην Ιόνια Οδό με τη μέθοδο της ηλεκτρικής τομογραφίας.
 70. Χατζηγεωργίου, Μιχαήλ, 2010, Εφαρμογή μεθόδων επεξεργασίας δεδομένων γεωραντάρ για τον εντοπισμό θαμμένων ανθρωπογενών δομών.
 71. Ζαννετίδης, Σταμάτιος, 2011, Απεικόνιση αμμοθινών στην περιοχή Ελαφονησίου.
 72. Αβαγιανός, Αλέξανδρος Δ., 2011, Συμβολή των σεισμικών μεθόδων στον γεωτεχνικό χαρακτηρισμό των γεωλογικών σχηματισμών για την κατασκευή της Β’ φάσης κτιρίων ΜΗ.ΠΕΡ. του Πολυτεχνείου Κρήτης.
 73. Μανατάκη, Μερόπη Κ., 2011, Συμβολή του γεωραντάρ στη χαρτογράφηση θαμμένων αρχαιοτήτων – Εφαρμογή στον αρχαιολογικό χώρο της Απτέρας,.
 74. Γανταδάκη, Άννα, 2012, Γεωφυσική διασκόπηση με τη μέθοδο της ηλεκτρικής τομογραφίας σε χώρο ανέγερσης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Τμήματος ΜΗ.ΠΕΡ. του Πολυτεχνείου Κρήτης.
 75. Κουφόπουλος, Ιωάννης, 2012, Συμβολή των γεωφυσικών μεθόδων στην επίλυση γεωτεχνικών προβλημάτων. Παραδείγματα από την ανατολική Κρήτη.
 76. Καρνέζης, Παναγιώτης, 2012, Μελέτη της σεισμικότητας στην περιοχή της Μεσσαράς με την χρήση τοπικού δικτύου σεισμογράφων και διεθνών καταλόγων σεισμών.
 77. Παγκράτης, Παγκράτης Χ., 2012, Συμβολή της τρισδιάστατης ηλεκτρικής τομογραφίας και της ανάλυσης των επιφανειακών κυμάτων στον σχεδιασμό λιμνοδεξαμενής στο οροπέδιο του Ομαλού Χανίων.
 78. Ευθυμίου, Μαρία Κ., 2012, Γεωφυσική διασκόπηση στον αρχαιολογικό χώρο των αρχαίων Απτέρων του Ν. Χανίων.
 79. Κορνελάκης, Γεώργιος Β., 2013, Παρουσίαση και ερμηνεία γεωφυσικών δεδομένων με τη χρήση γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών (GIS) από τη περιοχή Φαλασσάρνων, ν. Χανίων.
 80. Πλατάνα, Ευστρατία, 2013, Γεωφυσική διασκόπηση για τον χαρακτηρισμό των γεωλογικών σχηματισμών σε οικόπεδο στην περιοχή των Μεγάρων Αττικής.
 81. Κλέπκος, Βασίλειος, 2013, Γεωφυσική διασκόπηση στη περιοχή Κελεφίνας του νομού Λακωνίας.
 82. Σταμούλη, Πελαγία, 2013, Συμβολή της προσομοίωσης δεδομένων γεωραντάρ στην απεικόνιση υπόγειων δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων.
 83. Αναστασιάδης Ανδρέας, 2014, Γεωηλεκτρική διασκόπηση στο λιγνιτορυχείο Μαυροπηγής Ν. Κοζάνης. Προσομοίωση του πειράματος ηλεκτρικής τομογραφίας για τον σχεδιασμό της γεωφυσικής διασκόπησης και την ερμηνεία των γεωηλεκτρικών δεδομένων.
 84. Πολυχρονίδου Αικατερίνη, 2014, Συμβολή των γεωφυσικών μεθόδων ηλεκτρικής τομογραφίας και γεωραντάρ στην απεικόνιση καρστικών δομών στο ατσιπόπουλο Ν. Ρεθύμνου.
 85. Σακελλάριος Αλέξιος, 2014, Γεωφυσική διασκόπηση στον Ομαλό με τη μέθοδο της τρισδιάστατης ηλεκτρικής τομογραφίας.
 86. Πλιάμπας Γεώργιος, 2014, Γεωφυσική διασκόπηση στα Φαλάσαρνα με τη μέθοδο της τρισδιάστατης ηλεκτρικής τομογραφίας.
 87. Παράσχος Αθανάσιος, 2014, Σχεδιασμός από αέρα διασκόπησης με τη γεωφυσική μέθοδο πλήρους τανυστή βαθμίδας της έντασης του πεδίου βαρύτητας της γης. εφαρμογή στη μεταλλευτική έρευνα.
 88. Παγιαλάκης Μιχαήλ, 2014, Προσομοίωση δεδομένων σεισμικής ανάκλασης για τον σχεδιασμό διασκόπησης στον θαλάσσιο χώρο του Πατραϊκού κόλπου.
 89. Μούχου Αποστολία-Μαρία, 2014, Επεξεργασία θαλάσσιων δεδομένων σεισμικής ανάκλασης από το Νότιο Αιγαίο.
 90. Γεωργιλάς Κωνσταντίνος, 2015, Συμβολή των σεισμικών και ηλεκτρικών μεθόδων στον γεωτεχνικό χαρακτηρισμό των γεωλογικών σχηματισμών έδρασης των επιταχυνσιογράφων του ΕΔΕ στο νομό Ρεθύμνης.
 91. Λιαντράκη Μελανθία, 2015, Συμβολή των σεισμικών και ηλεκτρικών μεθόδων στον γεωτεχνικό χαρακτηρισμό των γεωλογικών σχηματισμών έδρασης των επιταχυνσιογράφων του ΕΔΕ στο νομό Χανίων.
 92. Πολίτης Ευάγγελος, 2015, Αξιολόγηση γεωλογικών σχηματισμών με τη χρήση διαγραφιών από τις γεωτρήσεις PA-10, PB-13 και PB-14.
 93. Παγάνης Αντώνιος, 2015, Γεωφυσική διασκόπηση στο ρωμαϊκό θέατρο των Απτέρων, Χανίων.
 94. Σταυρουλάκη Ζαχαρένια, 2015, Γεωφυσική διασκόπηση σε επιλεγμένες θέσεις του εθνικού δικτύου επιταχυνσιογράφων στο Ν. Λασιθίου.
 95. Χατζηπέτρου Δημήτρης, "Γεωτεχνικός χαρακτηρισμός του υπέδαφους με βάση γεωτρητικά και γεωφυσικά στοιχεία. μελέτη για το σχεδιασμό υβριδικού συστήματος παραγωγής ενέργειας στα Μάλια Ηρακλείου", 2015
 96. Σαμουήλ Σαμουήλ, 2015, Συμβολή των γεωηλεκτρικών μεθόδων και δεδομένων από πηγάδια στην μελέτη του φαινομένου της υφαλμύρωσης στα Φαλάσαρνα Χανιών.
 97. Μπριντάκης Ιωάννης, 2016, Συμβολή της σεισμικής ανάκλασης στην παρακολούθηση της γεωλογικής αποθήκευσης του CO2.
 98. Καράπτας Βασίλειος, 2016,  Συμβολή της ηλεκτρικής τομογραφίας στην εκτίμηση του πάχους του εδαφικού καλύμματος στο λατομείο Λούτσα-Ρεμέρι Ν. Βοιωτίας.
 99. Καμπάκη Μαρία-Κωνσταντίνα, 2016, Συμβολή της ηλεκτρικής τομογραφίας στην χαρτογράφηση καρστικών εγκοίλων στην περιοχή του αεροδρομίου Ν. Χανίων.
 100. Καζαντζίδης Δημήτριος, 2016, Επεξεργασία συνθετικών δεδομένων σεισμικής ανάκλασης για το ορυχείο της Μαυροπηγής Κοζάνης.
 101. Κακάρογλου Ευάγγελος, 2016, Ανάπτυξη μεθοδολογίας επεξεργασίας θαλάσσιων δεδομένων σεισμικής ανάκλασης διπλού αισθητήρα για την απομάκρυνση των ανακλάσεων που προέρχονται από την επιφάνεια της θάλασσας. Εφαρμογή σε συνθετικά δεδομένα από το Νότιο Αιγαίο.
 102. Τσουρβάκας Αντώνιος, 2016, Συμβολή της ηλεκτρικής τομογραφίας στην εκτίμηση του πάχους του εδαφικού καλύμματος στην Μαυροπηγή,  Ν. Κοζάνης.
 103. Σκορδυλάκης Νικόλαος, 2016, Συμβολή της γεωηλεκτρικής τομογραφίας στην παρακολούθηση της υφαλμύρωσης στα Φαλάσαρνα Ν. Χανίων.
 104. Ρέππας Δημήτριος, 2016,  Επεξεργασία συνθετικών δεδομένων σεισμικής ανάκλασης για την περιοχή του Πατραϊκού κόλπου.
 105. Χατζημιχαηλίδου Ραφαηλία, 2016, Επεξεργασία συνθετικών δεδομένων σεισμικής ανάκλασης για την Δυτική Μεσσαρά.
 106. Γρηγοριάδης Αλέξανδρος, 2016 Γεωηλεκτρική γεωφυσική διασκόπηση για την κατασκευή λιμνοδεξαμενής στο οροπέδιο Ασκύφου Χανίων.
 107. Παπαδόπουλος-Μενιδιάτης Χαράλαμπος, 2017,  Προσομοίωση σεισμικών δεδομένων για την απεικόνιση γεωλογικών σχηματισμών σε υπόγειες σήραγγες.
 108. ΣπανάκηςΙ ωάννης , "Αξιολόγηση γεωλογικών σχηματισμών με αργιλικές προσμίξεις. Εφαρμογή σε διαγραφίες από τις γεωτρήσεις ΡΑ-4, ΡΒ-18 και ΡΒ-20 του κοιτάσματος πρίνος", 2017
 109. Τζούδας Kωνσταντίνος-Νικόλαος , "Αξιολόγηση γεωλογικών σχηματισμών με αργιλικές προσμίξεις. Εφαρμογή σε διαγραφίες από τις γεωτρήσεις ΡΑ-10, ΡΒ-13 και ΡΒ-14",  2017
 110. Μαύρης Μάριος, 2017, Συμβολή της γεωηλεκτρικής τομογραφίας στην απεικόνιση σπηλαιώσεων.
 111. Ανέστης-Δημήτριος Κόττας, "Εφαρμογή της συνδυαστικής αντιστροφής δεδομένων σεισμικής διάθλασης και ηλεκτρικής τομογραφίας για τη μελέτη του φαινομένου της υφαλμύρωσης στα Φαλάσαρνα Χανίων", 2017
 112. Όθων Πολυμερόπουλος, "Γεωηλεκτρική διασκόπηση για την απεικόνιση σχηματισμών γύψων εντός του νεογενούς στην ευρύτερη περιοχή Κισσάμου Χανίων", 2017
 113. Ρώσιος Ηρωδίων, 2017, Επεξεργασία GPR δεδομένων με τη μέθοδο χωροθέτησης 3D-Kirchhoff. Εφαρμογή σε δεδομένα από πείραμα σε Sandbox.
 114. Λάϊος Ιωάννης, 2017, Επεξεργασία δεδομένων σεισμικής ανάκλασης στην θαλάσσια περιοχή δυτικά της Αιτωλοακαρνανίας.
 115. Τσαρούχη Αλεξάνδρα, 2017, Δημιουργία συνθετικών δεδομένων για το σχεδιασμό πειράματος σεισμικής τομογραφίας στην Αλμπέρτα, Καναδά με την χρήση τεχνολογίας οπτικών ινών σε γεώτρηση.
 116. Σταγάκης Γεώργιος, 2017, Συνδυασμένη ερμηνεία δεδομένων γεωραντάρ και γεωηλεκτρικών δεδομένων από τα οχυρωματικά τείχη στη δυτική τάφρο της πόλης των Χανίων.
 117. Γαραντζιώτη Παρασκευή, 2018, Γεωφυσική έρευνα με την μέθοδο του γεωραντάρ στο Φρούριο Κούλε στο Ηράκλειο Κρήτης.
 118. Παναγιώτα Τετράδη, "Σεισμική απεικόνιση πυροκλαστικών ροών και αστοχίας των σε πρανή ΒΑ της Σαντορίνης", 2018
 119. Τριανταφύλλου Μάριος, 2018, Γεωφυσική έρευνα με την μέθοδο της ηλεκτρικής τομογραφίας στον λόφο Καστέλι της Χώρας Σφακίων, Νομού Χανίων Κρήτης.
 120. Καπακτσή Παρασκευή-Αλεξάνδρα, 2018, Επεξεργασία συνθετκών δεδομένων σεισμικής ανάκλασης για την περιοχή του βορείου Ιονίου Πελάγους.
 121. Κασούτσα Αναστασία, 2018, Eπεξεργασία συνθετικών δεδομένων σεισμικής ανάκλασης για τη θαλάσσια περιοχή δυτικά των Παξών.
 122. Κομπιτσάκη Μαρία, 2018,  Βελτιστοποίηση του σεισμικού συστήματος παρακολούθησης βραχοπτώσεων στο Θέρισο Χανίων.
 123. Ακριτίδης Μάριος-Στυλιανός, 2018, Συμβολή της σεισμικής τομογραφίας και της τεχνολογίας κατανεμημένων αισθητήρων σεισμικών κυμάτων (οπτικής ίνας) στην απεικόνιση του υπεδάφους για την παρακολούθηση κατολισθήσεων.
 124. Κοκοτάκης Βασίλειος, 2019, Ερμηνεία καταγραφών γεωραντάρ με την χρήση συνθετικών δεδομένων. Εφαρμογή στο μη καταστροφικό έλεγχο οπλισμένου σκυροδέματος.
 125. Μόσχου Γεωργία, 2019, Ανάλυση δεδομένων διαγραφιών για την αξιολόγηση γεωλογικών σχηματισμών στην περιοχή Blackfoot, Αλμπέρτα, Καναδά.
 126. Χριστίδη Βασιλική-Λουΐζα, 2019, Σχεδιασμός πειράματος σεισμικής ανάκλασης για την απεικόνιση του υπεδάφους σε περιβάλλον βαθιάς θάλασσας νότια της Κρήτης.
 127. Αργύρης Θεόδωρος, 2019, Συμβολή της σεισμικής ανάκλασης στην απεικόνιση του υπεδάφους για την παρακολούθηση κατολισθήσεων σε περιοχή στις Βαυαρικές Άλπεις.
 128. Τσιώλης Αλέξανδρος, 2019,  Συμβολή της μεθόδου γεωραντάρ στον εντοπισμό εγκοίλων σε τμήμα του νέου δρόμου Μουζουρά-Μαραθίου Χανίων.
 129. Πανουτσόπουλος Αθανάσιος, 2019, Συμβολή της σεισμικής ανάκλασης στην απεικόνιση της επιφάνειας ολίσθησης στο ορυχείο Αμυνταίου.
 130. Μαρκουλάκης Αλέξανδρος, 2019, Γεωφυσική έρευνα στο υπό μελέτη φράγμα Μύρτου ποταμού – Ιεράπετρα.
 131. Παναγιώτης Ταραντίλης, 2019, "Συμβολή της μεθόδου γεωραντάρ στην τρισδιάστατη απεικόνιση του οδοστρώματος σε τμήματα του νέου δρόμου Μουζουρά-Μαραθίου Χανίων"
 132. Άγγελος Πλαγεράς, 2020, "Επεξεργασία δεδομένων γεωραντάρ για την απεικόνιση θαμμένων ανθρωπογενών δομών στο Καστέλι Κισσάμου"
 133. Βασίλειος Σουρλάς, 2020, "Απεικόνιση δομών και τεκτονικών χαρακτηριστικών τους σε τρισδιάστατα δεδομένα σεισμικής ανάκλασης από την περιοχή Scotian Basin, Nova Scotia του Καναδά"
 134. Γεώργιος Τρυπιδάκης, 2020, "Ανάπτυξη μεθοδολογίας σεισμικής τομογραφίας προπορευόμενη της διάνοιξης σήραγγας"
 135. Κωνσταντίνος Κουβαράς, 2020, "Συμβολή της μεθόδου επαγόμενης πόλωσης στον χαρακτηρισμό εδαφών στην περιοχή της Αγιάς Χανίων"
 136. Κωνσταντίνος-Ιάσων Κυριακόπουλος, 2020, "Σχεδιασμός πειράματος σεισμικής ανάκλασης για την απεικόνιση του υπεδάφους στην κατολίσθηση Vajont στην Β. Ιταλία" 
 137. Στέφανος Κυριακόπουλος, 2020, "Σχεδιασμός πειράματος σεισμικής ανάκλασης για την απεικόνιση του υπεδάφους σε περιβάλλον βαθιάς θάλασσας νότια της Κρήτης" 
 138. Λεωνίδας Λεοντίδης, 2020"Επεξεργασία συνθετικών δεδομένων σεισμικής ανάκλασης από το Ιόνιο με τεχνικές σεισμικής χωροθέτησης"
 139. Μαρίνα-Ευαγγελία Σπυροπούλου, 2020, "Επεξεργασία και ερμηνεία δεδομένων τρισδιάστατης ηλεκτρικής τομογραφίας για την απεικόνιση εγκοίλων στο Ατσιπόπουλο Ρεθύμνου, Κρήτης"
 140. Σπυρίδων Καραμούτσος, 2020, "Προσομοίωση διάδοσης σεισμικών κυμάτων με τη χρήση αριθμητικών μεθόδων υψηλής τάξης ακρίβειας"  
 141. Δημήτριος Κουλιεράκης, 2020, "Επεξεργασία δεδομένων σεισμικής ανάκλασης τμήματος της γραμμής AEG-1 στην περιοχή του ΝΔ Αιγαίου"
 142. Αναστάσιος Δασκαλάκης, 2020, "Σχεδιασμός πειράματος σεισμικής ανάκλασης για την απεικόνιση του υπεδάφους σε περιοχή νότια της Κρήτης"  
 143. Σωτήρης Φοινίρης, 2021, "Εφαρμογή της μεθόδου γεωραντάρ στα Ενετικά τείχη των Χανίων" 
 144. Ιωάννης Ελευθερίου, 2021, "Σχεδιασμός πειράματος σεισμικής ανάκλασης στον Κυπαρισσιακό κόλπo"
 145. Ιωάννης Κανελλόπουλος, 2021, "Επεξεργασία δεδομένων σεισμικής ανάκλασης ακουστικού συστήματος CHIRP στη θάλασσα Chukchi βορειοδυτικά της Αλάσκας" 
 146. Μάριος-Εμμανουήλ-Αλκίνοος Κουλέτσης, 2021, "Σύγκριση προσομοιωτών διάδοσης επιφανειακών κυμάτων "