1. Γεωργιλά Κλεοπάτρα Θ., 1998, Συμβολή της σεισμικής ανάκλασης στην επίλυση υδρογεωλογικών προβλημάτων.
 2. Βροντάκη Ευαγγελία, 1998, Επεξεργασία και ερμηνεία δεδομένων γεωφυσικής διασκόπησης στον αρχαιολογικό χώρο της Ιτάνου Νομού Λασιθίου.
 3. Μανάκου Μαρία, 1998, Ανάλυση και επεξεργασία σεισμικών δεδομένων διάθλασης και ανάκλασης στον αρχαιολογικό χώρο Ιτανού (Κρήτης).
 4. Κόκκινου Ελένη, 1998, Εφαρμογή της σεισμικής τομογραφίας σε θαλάσσια δεδομένα στο Ιόνιο.
 5. Καραθανάσης Χαράλαμπος, 1999, Αξιολογηση του λογισμικού επεξεργασιας εικονας ermapper για την επεξεργασια γεωφυσικων δεδομενων απο αρχαιολογικους χωρους.
 6. Γκανιάτσος Ιωάννης Α., 2000, Γεωηλεκτρική τομογραφία σε τρεις διαστάσεις.
 7. Σούρλας Γεώργιος, 2000. Συμβολή της γεωφυσικής διασκόπησης στην αναζήτηση θαμμένων αρχαιοτήτων στην Ίτανο, Λασιθίου.
 8. Πουλιούδης Γιώργος, 2001, Μεθόδοι επεξεργασίας καταγραφών γεωραντάρ.
 9. Κρητικάκης Γιώργος Σ., 2001, Εκτίμηση της ταχύτητας των εγκάρσιων σεισμικών κυμάτων και των δυναμικών μηχανικών παραμέτρων από καταγραφές επιφανειακών κυμάτων Rayleigh.
 10. Σπανουδάκης Νικόλαος, 2002, Ανάπτυξη μεθόδων επεξεργασίας δεδομένων γεωραντάρ και εφαρμογή σε περιβαλλοντικά προβλήματα.
 11. Οικονόμου Νικόλαος Θ., 2002, Παρουσίαση και ερμηνεία γεωφυσικών δεδομένων με τη χρήση γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών.
 12. Hamdan Hamdan, 2004, Ανάπτυξη μεθόδου εξασθένισης πολλαπλά ανακλώμενων κυμάτων σε καταγραφές γεωραντάρ και εφαρμογή σε περιβαλλοντικά προβλήματα.
 13. Χορευτάκη Γεωργία Ε., 2006, Ανάπτυξη μεθόδου επεξεργασίας δεδομένων γεωραντάρ για τον εντοπισμό διάκενων και έγκοιλων σε ασβεστολιθικούς σχηματισμούς. Εφαρμογή σε δεδομένα από το λατομείο Ζωφόρων, Ν. Ηρακλείου.
 14. Αντωνίου Αντώνης Ι., 2007, Συμβολή της μεθόδου του γεωραντάρ στην ανίχνευση ρύπανσης από υδρογονάνθρακες.
 15. Μιχαλάκης Ιωάννης, 2007, Συμβολή της ηλεκτρικής τομογραφίας στην παρακολούθηση της υφαλμύρινσης πριν, κατά την διάρκεια και μετά την δοκιμή άντλησης στον οικισμό Φαράγγι Αποκορώνου.
 16. Μανατάκη Μερόπη Κ., 2013, Ανάπτυξη μεθοδολογίας εμπειρικής μεθόδου αποσύνθεσης ρυθμών (EMD) σε περιβάλλον MATLAB για την επεξεργασία δεδομένων γεωραντάρ από διασκόπηση σε αρχαιολογικούς χώρους.
 17. Γιαλιτάκη Μαρία, 2015, Επεξεργασία των πρωτογενών δεδομένων σεισμικής ανάκλασης απο την θαλάσσια περιοχή του Νοτίου Αιγαίου με τη μέθοδο της σεισμικής χωροθέτησης.
 18. Βλασσοπούλου Αγγελική, 2015, Time lapse seismic monitoring of CO2 injection for EOR projects.
 19. Σταθοπούλου Αικατερίνη, 2015,  Time lapse seismic monitoring of steam injection for EOR projects.
 20. Χουστουλάκης, Εμμανουήλ, 2015, Detection of gas in sandstone reservoir using AVO analysis in Prinos basin.
 21. Konstantina-Eleni Gerodimou, "Use of spectral induced polarization in environmental applications", Master Thesis, School of Mineral Resources Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2017
 22. Αγγελή Μαγδαληνή , 2017, Συμβολή της σεισμικής ανάκλασης στην απεικόνιση σύνθετων γεωλογικών δομών στη Δυτική Ελλάδα.
 23. Γεωργιλάς Κωνσταντίνος , 2018, Επεξεργασία ηλεκτρομαγνητικών δεδομένων από την μέθοδο VLF (Very Low Frequency), για την απεικόνιση της υφαλμύρινσης στα Φαλάσαρνα.
 24. Μπριντάκης  Ιωάννης, 2018, Ανάπτυξη μεθοδολογίας τρισδιάστατης προσομοίωσης της διάδοσης των σεισμικών κυμάτων. Εφαρμογή στην παρακολούθηση της γεωλογικής αποθήκευσης του CO2 με τη σεισμική ανάκλαση.
 25. Παπαδόπουλος-Μενιδιάτης  Χαράλαμπος, 2019, Συμβολή της σεισμικής ανάκλασης και της τρισδιάστατης προσομοίωσης διάδοσης των σεισμικών κυμάτων στην απεικόνιση γεωλογικών σχηματισμών σε σήραγγες.
 26. Κακάρογλου  Ευάγγελος, 2019, Ανάπτυξη μοντέλων τεχνητών νευρωνικών δικτύων για τον προσδιορισμό του χρόνου διαδρομής σεισμικών κυμάτων. Εφαρμογή σε δεδομένα σεισμικής τομογραφίας από το σταθμό Ανθούπολης του Αττικού Μετρό.
 27. Καμπάκη Μαρία-Κωνσταντίνα, 2019, Συμβολή της συνδυασμένης γεωφυσικής και γεωτεχνικής έρευνας στον χαρακτηρισμό βραχωδών γεωλογικών σχηματισμών για την επιλογή θέσεων εγκατάστασης ανεμογεννητριών στην περιοχή Πλατάνου του Νομού Χανίων.
 28. Αντώνιος Τσουρβάκας, 2020, Συμβολή των συνθετικών δεδομένων σεισμικής ανάκλασης για την απεικόνιση δομών στο Νοτίου Ιονίου.
 29. Μάριος Τριανταφύλλου, 2021, Επεξεργασία θαλάσσιων σεισμικών καταγραφών για την απεικόνιση δομών σε περιοχή του Ιονίου.
 30. Alexandros Tsiolis, 2021, Migration velocity analysis on synthetic seismic data from South Crete.
 31. Εμμανουήλ Κλουβιδάκης, 2022, Ανάλυση ταχύτητας διάδοσης περιθλώμενων ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων με την χρήση δεδομένων γεωραντάρ.