Η εκπαίδευση περιλαμβάνει τόσο προπτυχιακά όσο και μεταπτυχιακά μαθήματα. 

 

 

Προπτυχιακά Μαθήματα


  • Εφαρμοσμένη Γεωφυσική
  • Σεισμικές Μέθοδοι
  • Αξιολόγηση Σχηματισμών με Γεωφυσικές Μεθόδους
  • Ασκήσεις Υπαίθρου ΙV

Μεταπτυχιακά Μαθήματα


  • Προχωρημένα θέματα Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής
  • Επεξεργασία σεισμικού σήματος