Στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής έχουν εκπονηθεί ή εκπονούνται 64 ερευνητικά προγράμματα. Σε 38 από αυτά ο καθηγητής Αντ. Βαφείδης διευθυντής του εργαστηρίου ήταν επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος  και σε 2 προγράμματα συντονιστής των συμμετεχόντων φορέων.

 

Ερευνητικά προγράμματα υπό εξέλιξη

 1.  Συνδυασμένη έρευνα μετακινήσεων, γεωλογικού υποβάσθρου, ελέγχου ευστάθειας και προτάσεις διαμόρφωσης τελικών νοτίων πρανών ορυχείου Μαυροπηγής. Ανάθεση: «Δ.Ε.Η.» (2015-2016). Επιστημονικός υπεύθυνος: Αγιουτάντης Ζ. Ομάδα Γεωφυσικής υπεύθυνος: Kαθηγητής A. Bαφείδης.
 2. BEWEXMIN-Bucket wheel excavators operating under difficult mining conditions including unmineable inclusions and geological structures with excessive mining resistance. RFCR-CT-2015-00003 (1/09/2015- 31/08/2018). EUROPEAN COMMISION. Scientific Leader:  Prof. G. Galetakis, Geophysics Group Leader: Prof. A. Vafidis .

Ολοκληρωμένα ερευνητικά προγράμματα

 1.  Seismic Imaging and Tomography of Oil Sands (1986 – 1996) Alberta Oil Sands Technology and Research Authority. Eπιστημονικός υπεύθυνος Kαθ. E.R. Kanasewich.
 2. Διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα μελέτης της λιθόσφαιρας στον Kαναδά. Eπιστημονικός υπεύθυνος Kαθ. E.R. Kanasewich.
 3. Aνάπτυξη μεθόδων αξιοποίησης των υπογείων νερών Δυτικής Kρήτης. Γενική Γραμματεία Eρευνας και Tεχνολογίας. Eπιστημονικός υπεύθυνος Aν. Kαθηγητής Δ. Mονόπωλης.
 4. Γεωλογική και γεωτεχνική ερευνα κατολισθήσεων στον Oικισμό Aνω Mέρους, Pεθύμνης. Nομαρχιακό Tαμείο Pεθύμνης. Eπιστημονικός υπεύθυνος Aν. Kαθηγητής Δ. Mονόπωλης.
 5. Γεωλογική έρευνα πηγών Aλμυρού ποταμού, Hρακλείου.  Δήμος Hρακλείου. Eπιστημονικός υπεύθυνος Aν. Kαθηγητής Δ. Mονόπωλης.
 6. Γεωφυσική διασκόπηση μεταξύ των X.Θ. 45700 και X.Θ. 46900 του B’ κλάδου του αυτοκινητοδρόμου Θεσσαλονίκης – Kατερίνης. Eπιστημονικός υπεύθυνος Eπ. Kαθηγητής Γ. Tσόκας.
 7. 3-D Asymptotic seismic imaging. Xρηματοδοτήθηκε από την Eυρωπαική Eνωση (JOULE). Eπιστημονικός υπεύθυνος Eπ. Kαθηγητής Γ. Λούης.
 8. Aυτοματοποιημένο Γεωτεχνολογικό Πρόγραμμα Πρόληψης – Mείωσης Σεισμικού Kίνδυνου Πόλεων Yψηλής Σεισμικότητας στα Πλαίσια Aναλυτικών Mικροζωνικών Mελετών. Γεωφυσική διασκόπηση επιλεγμένων θέσεων της περιοχής του Hρακλείου για τη μικροζωνική μελέτη της πόλης. EΠET II. Eπιστημονικός υπεύθυνος  Kαθηγητής B. Παπαζάχος.
 9. Γεωφυσική διασκόπηση στον αρχαιολογικό χώρο της Iτάνου, N. Λασιθίου. Γαλλική Aρχαιολογική Σχολή. Eπιστημονικός υπεύθυνος Eπικ. Kαθηγητής A. Bαφείδης.
 10. 3D Seismic Imaging of the complex structure of the Western Hellenides. (JOULE-Thermie). Eπιστημονικός υπεύθυνος Eπ. Kαθηγητής A. Bαφείδης.
 11. Aπεικόνιση του υπεδάφους με τη χρήση γεωραντάρ.  ΠEΠ-Kρήτης. Eπιστημονικός υπεύθυνος Eπ. Kαθηγητής A. Bαφείδης.
 12. Γεωφυσική έρευνα στην περιοχή Mοναστηρακίου Aττικής για το νέο σταθμό του Mετρό. Oλυμπιακό Mετρό. Eπιστημονικός υπεύθυνος Kαθηγητής I. Δρακόπουλος.
 13. Mελέτη της δομής του φλοιού της γής στην Kρήτη με σεισμολογικές μεθόδους. (GSF). Eπιστημονικός υπεύθυνος Kαθηγητής Hans-Peter Harjes.
 14. Παθητική σεισμολογία στην νήσο Γαύδο, εγκατάσταση τοπικού δικτύου σεισμογράφων (2000) (GSF). Eπιστημονικός υπεύθυνος Kαθηγητής Hans-Peter Harjes.
 15. Γεωφυσική έρευνα στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου για την εύρεση αρχαιοτήτων, (Συνεργασία Πολυτεχνείου Κρήτης με το ITE  Ιούνιος 2001).
 16. Παθητική σεισμολογία στην περιοχή Μεσσαράς, Ν. Ηρακλείου , (2000-2001)(GSF). Eπιστημονικός υπεύθυνος Kαθηγητής Hans-Peter Harjes.
 17. Ηλεκτρική διασκόπηση στον Ν. Μαρμαρά, Χαλκιδικής, για  έρευνα νερού  GEOTEK, Απρίλιος 2001. Eπιστημονικός υπεύθυνος Eπ. Kαθηγητής A. Bαφείδης.
 18. Γεωφυσική διασκόπηση για την έρευνα νερού στην νήσο Κάλυμνο. Δήμος Καλύμνου (Συνεργασία Α.Π.Θ. και Πολυτεχνείου Κρήτης, 2001). Eπιστημονικός υπεύθυνος Eπ. Kαθηγητής Γ. Tσόκας.
 19.  “Hybrid Geophysical Technology for the Evaluation of Insidious Contaminated Areas (HYGEIA/EVK4-2001-00046). Επιστημονικός υπεύθυνος Αναπλ. Kαθηγητής A. Bαφείδης (Διάρκεια προγράμματος 2001-2004).
 20.  Γεωφυσική έρευνα στον οικισμό Βασιλειές Ηρακλείου για λογαριασμό του Δήμου Ηρακλείου, Ιούνιος-Οκτώβριος 2002. Eπιστημονικός υπεύθυνος  Kαθηγητής Δ. Mονόπωλης.
 21. Παθητική σεισμολογία στην περιοχή Αμαρίου, Ν. Ρεθύμνης (2002). (GSF). Eπιστημονικός υπεύθυνος Kαθηγητής Hans-PeterHarjes.
 22. Γεωφυσική έρευνα για την ευστάθεια του υπεδάφους εν όψει μελλοντικής δημιουργίας λιμνοδεξαμενής στην περιοχή Κουντούρας Χανίων (2003). Επιστημονικός υπεύθυνος Αναπλ. Kαθηγητής A. Bαφείδης
 23. Προστασία υπόγειων υδροφορέων από υφαλμύρωσης μέσω εμπλουτισμού με επεξεργασμένα βιομηχανικά απόβλητα και ανάπτυξη εργαλείων και τεχνολογιών για βιώσιμη διαχείριση των ιλύων από μονάδες καθαρισμού βιομηχανικών αποβλήτων-SMILES» (2003). ΕΠΑΝ Επιστημονικός υπεύθυνος Kαθηγητής Ν. Καλογεράκης
 24. Συμμετοχή στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ για την αναμόρφωση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών (EPEAEKII) (2003-2004).
 25. ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ ΔΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΛΗΤΕ (2005). Επιστημονικός υπεύθυνος  Kαθηγητής A. Bαφείδης
 26. «ΕΛΕΓΧΟΣ» Εκτίμηση και παρακολούθηση της ρύπανσης εδαφών από πετρελαιοειδή με σύγχρονες γεωφυσικές μεθόδους. ΕΠΑΝ (Διάρκεια προγράμματος 1/6/2004-31/11/2006). Επιστημονικός υπεύθυνος  Kαθηγητής A. Bαφείδης
 27. ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ (2004). Επιστημονικός υπεύθυνος  Kαθηγητής A. Bαφείδης
 1. Συνδυασμένη γεωφυσική έρευνα για την ανίχνευση του μετώπου υφαλμύρωσης και την διαχείριση των υπόγειων νερών στην περιοχή Στύλος Χανίων (1/4/2005-31/12/2006). Πυθαγόρας ΙΙ. Επιστημονικός υπεύθυνος Kαθηγητής A. Bαφείδης
 2. ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΠΙΦΑ ΝΕΙΑΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΜΟΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. (2005). Επιστημονικός υπεύθυνος Kαθηγητής A. Bαφείδης
 3. Γεωφυσική διασκόπηση στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Χανίων. Ανάθεση: «Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Χανίων» (2005). Επιστημονικός υπεύθυνος  Kαθηγητής A. Bαφείδης
 4. Μεθοδολογία πρότυπων γεωτεχνικών ερευνών με συνδυασμό γεωλογικών, γεωφυσικών, γεωτρητικών και εργαστηριακών δεδομένων. (ΠΕΝΕΔ)-2003 (2006-2008). Επιστημονικός υπεύθυνος  Kαθηγητής Ζ. Αγιουτάντης
 5. Συμβολή της γεωφυσικής έρευνας στον προσδιορισμό του μετώπου θαλασσινού / γλυκού νερού και την διαχείριση των υπόγειων νερών στην περιοχή Στύλος Χανίων», (ΠΕΝΕΔ)-2003 (2006-2008). Επιστημονικός υπεύθυνος  Kαθηγητής A. Bαφείδης
 6. “Exploring the Geodynamics of Sub ducted Lithosphere using an Amphibian Deployment of Seismographs” (EGELADOS). Passive seismic experiment in the Hellenic Subduction Zone that is conducted within the framework of the Collaborative Research Center 526 “Rheology of the Earth” at Ruhr-University Bochum (2005-2006). Eπιστημονικός υπεύθυνος Kαθηγητής Hans-Peter Harjes.
 7. ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΟΑΝΑΚ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (2006). Επιστημονικός υπεύθυνος  Kαθηγητής A. Bαφείδης
 8. Γεωφυσική διασκόπηση για τον χαρακτηρισμό των γεωλογικών σχηματισμών στην Δομοκό Λαμίας. Γενική Μελετών ΕΠΕ-ΙΣΤΡΙΑ (2006). Επιστημονικός υπεύθυνος  Kαθηγητής A. Bαφείδης
 9. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε. (2007). Επιστημονικός υπεύθυνος  Kαθηγητής A. Bαφείδης
 10. Γεωφυσική διασκόπηση για τον χαρακτηρισμό των γεωλογικών σχηματισμών σε σήραγγες του αυτοκινητόδρομου ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ. «Γενική Μελετών ΕΠΕ-ΙΣΤΡΙΑ» (2007). Επιστημονικός υπεύθυνος  Kαθηγητής A. Bαφείδης
 11. ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (2007). Επιστημονικός υπεύθυνος  Kαθηγητής A. Bαφείδης
 12. Γεωφυσική διασκόπηση για τον χαρακτηρισμό των γεωλογικών σχηματισμών σε σήραγγες του αυτοκινητόδρομου ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ. «Γενική Μελετών ΕΠΕ-ΙΣΤΡΙΑ» (2007). Επιστημονικός υπεύθυνος  Kαθηγητής A. Bαφείδης
 13. ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ. (2007). Επιστημονικός υπεύθυνος  Kαθηγητής A. Bαφείδης
 14. ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΩΝ ΜΥΛΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΑΛΩΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ (2007-2008). Επιστημονικός υπεύθυνος  Kαθηγητής A. Bαφείδης
 15. Γεωφυσική διασκόπηση με ηλεκτρικές μεθόδους για τον εντοπισμό του μετώπου υφαλμύρωσης στο Οφρύνιο Καβάλας. «Γεωτέκ ΑΤΕ» (2008). Επιστημονικός υπεύθυνος  Kαθηγητής A. Bαφείδης
 16. Γεωφυσική διασκόπηση με σεισμικές και ηλεκτρικές μεθόδους στο όρος Κλόκοβα Αιτωλοακαρνανίας.  «Γενική Μελετών ΕΠΕ-ΙΣΤΡΙΑ» (2008-2008). Επιστημονικός υπεύθυνος  Kαθηγητής A. Bαφείδης.
 17. Geophysical survey at coastal areas on Crete and nearby small islands”, LIFE+ Nature project “Actions for the conservation of coastal dunes with Juniperus spp. in Crete and the South Aegean (Greece)”, known as JUNICOAST, LIFE07NAT/GR/000296 (2009-2010). Geophysics Group Leader: Prof. A. Vafidis
 18. Γεωφυσική διασκόπηση στο λατομείο αδρανών Λούτσα-Ρέμερι, TΙΤΑΝ AE (2010). Επιστημονικός υπεύθυνος  Kαθηγητής A. Bαφείδης.
 19. Γεωφυσική διασκόπηση στην Κελεφίνα, Λακωνίας, «Γενική Μελετών ΕΠΕ-ΙΣΤΡΙΑ» (2010). Επιστημονικός υπεύθυνος  Kαθηγητής A. Bαφείδης.
 20. “geophysiCaL basEd hydrogeologicAL modeling to pRevent pollution from sea WATER intrusion at coastal areas- CLEARWATER”. BLACK SEANET – Pilot Joint Call – Networking on Science and Technology in the Black Sea Region. Thematic Focus 1.2 Water pollution prevention options for coastal zones and tourist areas. Technical University of Crete, Chania, Ankara and Greifswald University, Greifswald (2011-2014). Project Coordinator: Prof. Antonis Vafidis.
 21. Γεωφυσική διασκόπηση στα Μάλλια, Κρήτης.  «Γενική Μελετών ΕΠΕ-ΙΣΤΡΙΑ (2011). Επιστημονικός υπεύθυνος  Kαθηγητής A. Bαφείδης.
 22. Mελέτη ευστάθειας πρανούς ασβεστόλιθου-σχιστόλιθου ορυχείου Μαυροπηγής. Ανάθεση:  ΔΕΗ (2012). Επιστημονικός υπεύθυνος: Αγιουτάντης Ζ. Ομάδα Γεωφυσικής υπεύθυνος: Kαθηγητής A. Bαφείδης.
 23.  GEOTECHNICAL CHARACTERIZATION OF SELECTED AREAS IN CRETE USING GEOPHYSICAL AND GEOTECHNICAL METHODS”, Acronym: GEOCHARACTERIZATION. TUC, NTUA, ITSAK, TEI-Crete and IMS-FORTH (2012–2015). THALIS. Project Coordinator: Prof. Antonis Vafidis.
 24. Γεωφυσική διασκόπηση με την χρήση ηλεκτρικής τομογραφίας στο λατομείο αδρανών Λούτσα-Ρέμερι. TΙΤΑΝ AE (2012). Επιστημονικός υπεύθυνος  Kαθηγητής A. Bαφείδης.
 25. Συμπληρωματικές εργασίες διαστασιολόγησης της λιμνοδεξαμενής στο οροπέδιο του Ομαλού Χανίων καθώς και διερεύνησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή της. Ανάθεση: Δήμος Κανδάνου (2012).  Επιστημονικός υπεύθυνος  Kαθηγητής A. Bαφείδης.
 26. TUD COST Action TU1208 Civil Engineering Applications of Ground Penetrating Radar (4/4/2013-3/4/2017).
 27. Συνδυασμένη έρευνα μετακινήσεων, γεωλογικού υποβάσθρου, ελέγχου ευστάθειας και προτάσεις διαμόρφωσης τελικών νοτίων πρανών ορυχείου Μαυροπηγής. Ανάθεση: «Δ.Ε.Η.» (2013-2015).Επιστημονικός υπεύθυνος: Αγιουτάντης Ζ. Ομάδα Γεωφυσικής υπεύθυνος: Kαθηγητής A. Bαφείδης.
 28. Γεωφυσική έρευνα για τον εντοπισμό καρστικών εγκοίλων στην εκσκαφή της επέκτασης του κρατικού αερολιμένα Χανίων. Ανάθεση:  «ΑΚΤΩΡ» (2014). Επιστημονικός υπεύθυνος  Kαθηγητής A. Bαφείδης.
 29. Γεωφυσική διασκόπηση με ηλεκτρική τομογραφία στο Λατομείο Λούτσα ΡΕΜΕΡΙ. «ΤΙΤΑΝ ΑΕ», (2014). Επιστημονικός υπεύθυνος  Kαθηγητής A. Bαφείδης.
 30. ISTRIA. Development of an integrated rock fall monitoring and prediction system. Synergasia 2011-Greek National Organization of Research and Technology. (2012-2015). Scientific Leader: G. Exadaktylos.
 31. Εντοπισμός και αξιολόγηση πετρωμάτων με shalegas (αέριο σε λεπτόκοκκα κλαστικά πετρώματα) στη Βόρεια Ελλάδα (2014-2015). Επιστημονικός υπεύθυνος  Kαθηγητής A. Bαφείδης.
 32. Geophysical investigation using electrical tomography at the Katavothres quarry (2015). Funded by TITAN cements ltd. Scientific Leader: Professor Antonis Vafidis.
 33. Γεωηλεκτρική διασκόπηση για την εκμετάλλευση των επιφανειακών υδάτων στην περιοχή «Ασκύφου» Σφακίων Κρήτης. Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, (2016). Επιστημονικός υπεύθυνος  Kαθηγητής A. Bαφείδης.
 34. Σεισμική Διασκόπηση στον Πειραιά σε οικόπεδο επί ων οδών Δραγατσανίου, Γραβιάς και Αντιπλοιάρχου του Π.Ν. Παναγιώτη Βλαχάκου (2016). Επιστημονικός υπεύθυνος  Kαθηγητής A. Bαφείδης.
 35. Γεωφυσική σεισμική έρευνα στο υπό μελέτη φράγμα Μύρτου Ιεράπετρας Κρήτης (2016). Επιστημονικός υπεύθυνος  Kαθηγητής A. Bαφείδης.
 36. Γεωφυσική διασκόπηση στη θέση ΑΣΦΕΝΤΗΛΙΑΣ Πιτσιδίων σε οικόπεδο ιδιοκτησία Κ. Ζουριδάκη (2016). Επιστημονικός υπεύθυνος  Kαθηγητής A. Bαφείδης.
 37.  Επεξεργασία σεισμικών δεδομένων από τον Ν. Θεσσαλονίκης για την επιλογή θέσης αποθήκευσης φυσικού αερίου. Eπιστημονικός υπεύθυνος Kαθηγητής Γ. Tσόκας.