Τα μαθήματα που διδάσκονται σε μεταπτυχιακό επίπεδο είναι:

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον”

  • Προχωρημένα θέματα Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής
  • Επεξεργασία σεισμικού σήματος